برنامه

 
اعلام موجودیت مرکز به مرکز شبکه و فناوری های اقلیم سازمان ملل متحد (CTCN)
ارزیابی و شناسایی فناوری های موجود مقابله با پدیده گرد و غبار در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
ارزیابی نیازهای فناورانه مقابله با گرد و غبار در سطح ملی با مشارکت ذینفعان
برگزاری کارگاه معرفی راه کارهای فناورانه مقابله با گرد و غبار
تدوین برنامه ها و اقدامات کوتاه، میان و بلندمدت مرکز
راه اندازی وب سایت SDS-TC
شبکه سازی متخصصین، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان
تشکیل شورای راهبری و راه اندازی دبیرخانه مرکز
همکاری با نهادهای اجرایی داخلی به منظور بومی و پیاده سازی فناوری های جدید در قالب پایلوت های اجرایی
پایش فناوری های مورد استفاده در مقابل با گرد و غبار از نظر کارایی و اثربخشی
تجهیز منابع مالی از طریق اخذ گرنت و حمایت های مالی از منابع خارجی و داخلی
مشارکت فعال و حضور موثر در مجامع و نشست های منطقه ای و بین المللی مرتبط
همکاری های فناوری منطقه ای و بین المللی
TelegramWhatsappFacebookLinkedInInstagramLinkedInBale
تهران- میدان شیخ بهایی- خیابان اوستا-پلاک ۷
تلفن: ۶۱۰۰۶۰۴۱-۰۲۱
ایمیل:info@sds-tc.ir
کدپستی:۱۹۹۵۸۵۹۶۱۱

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری