مقاله

نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسه های روان

ایجاد لایه محافظ بر سطح تپه‌های ماسه‌ای با هدف کاهش فرسایش آن، سالیان طولانی مرسوم بوده است. استفاده از مالچ‌های نفتی در بعضی از کشورها،...

بررسی ظرفیت نگه‌داشت آب مالچ‌های نیشکری برای تثبیت شن‌های روان اهواز

نویسندگان: تارا جمیلی، بیژن خلیل مقدم، احسان شهبازی -۱۳۹۴ هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مالچ آلی بر میزان نگه‌داشت آب شن های روان حمیدیه...

تأثیرات زغال زیستی و زئوپلانت برروی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌های فرسایش‌پذیر (مطالعه موردی: بستان)

نویسندگان: حدیت لهراسبی، عطاله خادم الرسول، احمد فرخیان فیروزی نشریه آب و خاک-دی ماه ۱۳۹۸ چكيده فرسایش بادی یکی از مهترین معضلات زیست محیطی در...

بررسی تاثیر مالچ رسی – آهکی بر تثبیت ماسه های روان

نویسندگان: فاطمه السادات حضیرئی، محمد زارع ارنانی چکیده جابه جایی تپه های ماسه ای از فرآیندهای بحرانی بیابان زایی است. یکی از شیوه های کنترل...

بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

نویسندگان:شهاب عراقی نژاد،محمد انصاری قوجقار، جواد بذرافشان، عبدالحسین هورفر مجله تحقیقات آب و خاک ایران- بهمن ۱۳۹۸ چکیده در این پژوهش جهت شناسایی و بررسی...

پهنه‌بندی مکانی تغییرات عناصر موجود در ذرات گرد و غبار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

نویسندگان: پریسا رَوَن، حسام احمدی بیرگانی، آرمین سروشیان مجله فیزیک زمین و فضا -۱۳۹۸ چکیده خشک شدن سطح وسیعی از دریاچه ارومیه و تشکیل مناطق...

اولویت‌بندی مناطق برداشت گرد و غبار با استفاده از مدل‌های آماری (مطالعۀ موردی: خراسان رضوی)

نویسندگان:سیما پورهاشمی، مهدی بروغنی،ابولقاسم امیراحمدی، محمدعلی زنگنه اسدی، مهدی صالحی – ۱۳۹۸ چکیده با توجه به خشکسالی و تغییرات کاربری اراضی در سال­های اخیر، پدیدۀ...

تحلیل کمی بازخورد پوشش‌گیاهی بر وقوع گرد و غبار در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: استان اصفهان)

نویسندگان: طیبه السادات سهرابی، عباسعلی ولی، ابوالفضل رنجبر فردویی، سید حجت موسوی -۱۳۹۷ چکیده: پدیدۀ گرد وغبار یکی از عوارض ثانویۀ اکوسیستم­های مناطق خشک و...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری