صحرای افریقا

ابر عظیم گرد و غبار برخاسته از صحرای آفریقا به زودی به آمریکا می‌رسد

معمولا همه ساله صدها میلیون تُن گرد و غبار از صحرای بزرگ آفریقا برمی‌خیزد و به سمت اقیانوس اطلس می‌وزد.  ابری عظیم...

ردیابی گرد وغبار صحرای بزرگ آفریقا(Sahara) درجنگلهای آمازون توسط ماهواره ها

برای اولین بار ماهواره ناسا به صورت سه بعدی، میزان گرد و غباری که از بیابان صاحارا در آفریقا به جنگل های...

راه اندازی سیستم هشدار طوفان گرد و غبار در بورکینافاسو

بورکینافاسو یک کشور آفریقایی است که در ناحیه انتقال میان صحرای بزرگ آفریقا (Sahara) در شمال و منطقه مرطوب استوایی در جنوب...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری